+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Art. 176 KSH a podatek VAT – pierwsze interpretacje DKIS

 

 

 

Art. 176 KSH a podatek VAT – pierwsze interpretacje DKIS

11 lut 2022 | Aktualności

Obciążenia podatkowe wprowadzone przez tzw. Polski Ład spowodowały, że niektórzy wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zaczęli brać pod uwagę rozwiązanie zawarte art. 176 KSH. Przepis ten przewiduje możliwość zawarcia w umowie spółki zapisu obligującego wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki w zamian za wynagrodzenie. Mocą stroną tego rozwiązania jest brak obciążenia składką zdrowotną.

W praktyce pojawiły się wątpliwości, czy świadczenia na podstawie art. 176 KSH stanowią działalność gospodarczą na gruncie ustawy o VAT. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB3-1.4012.943.2021.2.KO z dnia 17 stycznia 2022 r. przyjmując, iż „niespełnienie warunku w zakresie uznania przychodów osiąganych z tytułu wykonywanych czynności za przychody wymienione w art. 12 ust. 1-6 (przychody z tytułu wykonywanej pracy) lub w art. 13 pkt 2-9 (przychody z działalności wykonywanej osobiście) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powoduje, iż czynności wykonywane odpłatnie przez (…) Wspólnika Spółki uznać należy za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Niektórzy autorzy podnoszą sprzeczność stanowiska DKIS z Dyrektywą VAT. Art. 11 Dyrektywy 112 wskazuje: „Warunek (…) przewidujący, że działalność gospodarcza jest prowadzona samodzielnie wyklucza opodatkowanie VAT pracowników i innych osób, o ile są one związane z pracodawcą umową o pracę lub jakimikolwiek innymi więzami prawnymi tworzącymi stosunek prawny między pracodawcą a pracownikiem w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy”.

W związku z powyższym należy indywidualnie podchodzić do każdego przypadku, weryfikując czy określone czynności mają charakter zbliżony do stosunku pracy w rozumieniu Dyrektywy VAT (zbliżone pod kątem warunków pracy, warunków odpowiedzialności i warunków wynagrodzenia). Będzie to szczególnie ważne w sytuacji tych wspólników, którzy mają zamiar świadczyć m.in. usługi doradcze, będące z mocy ustawy opodatkowane VAT.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6