+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Uwaga na przepisy dotyczące zwolnień z obowiązków w zakresie cen transferowych

 

 

 

Uwaga na przepisy dotyczące zwolnień z obowiązków w zakresie cen transferowych

12 cze 2024 | Aktualności

Podmioty powiązane, w zakresie udzielanych sobie wzajemnie pożyczek, nie są zobowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych (DCT), jeżeli w umowach stosują warunki tzw. bezpiecznej przystani (safe harbour).

Jednym z warunków wymienionym w ustawie o PIT i o CIT jest to, by roczne oprocentowanie na dzień zawarcia umowy było ustalone w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy.

Niestety, ale organy podatkowe rozumieją wskazane przepisy bardzo wąsko.

W najnowszej interpretacji Dyrektor KIS uznał, że zwolnieniem nie jest objęta pożyczka, w której oprocentowanie ujęto w następujący sposób:

– w pierwszym miesiącu trwania umowy pożyczka jest oprocentowana według stawki WIBOR3M z dnia zawarcia umowy plus marża 2%,

– w kolejnych miesiącach oprocentowanie określono jako średnią ostatnich pięciu notowań indeksu WIBOR3M z poprzedniego miesiąca.

Organ uznał, że wskazane zwolnienie dotyczy wyłącznie pożyczek z oprocentowaniem zmiennym. Przepisy nie pozwalają na stosowanie w tym celu jakichkolwiek metod polegających, np. na wyliczaniu uśrednionej stawki WIBOR3M będącej średnią arytmetyczną kilku wybranych notowań.

Źródło: interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 13.05.2024 r. (0111-KDIB1-1.4010.130.2022.7.SG)

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6