+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Formularz OSW-RD dla wspólników spółki w ramach estońskiego CIT

 

 

 

Formularz OSW-RD dla wspólników spółki w ramach estońskiego CIT

19 sty 2024 | Aktualności, CIT Estoński

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia OSW-RD na podstawie art. 28s ustawy o CIT.

Formularz składa osoba fizyczna będąca:

a) udziałowcem, akcjonariuszem, wspólnikiem spółki opodatkowanej estońskim CIT oraz

b) posiadająca bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania lub innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Obowiązek składania druku OSW-RD nie obejmuje podmiotów, z którymi podatnik CIT estońskiego nie dokonuje żadnych transakcji, w tym również z udziałem podmiotów pośredniczących.

Oświadczenie składa się wyłącznie do spółki opodatkowanej estońskim CIT (do urzędu skarbowego tylko na żądanie organu).

Termin złożenia:

– do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego podatnika, w którym stosuje opodatkowanie CIT estońskim;

– w przypadku zmiany stanu faktycznego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6