+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Dla skorzystania z uproszczonego sprawozdania finansowego konieczna jest decyzja organu zatwierdzającego!

 

 

 

Dla skorzystania z uproszczonego sprawozdania finansowego konieczna jest decyzja organu zatwierdzającego!

28 mar 2017 | Aktualności

Zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostki mikro (w rozumieniu art.3 ust. 1a oraz 1b ustawy o rachunkowości) oraz małe (w rozumieniu art. 3 ust. 1c oraz 1d ustawy o rachunkowości) mogą skorzystać z uproszczonego sprawozdania finansowego.

Dla skorzystania z uproszczeń o których mowa w art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 oraz art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 koniecznym jest jednak decyzja w sprawie sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego.

Decyzja powinna zostać podjęta w formie uchwały i określać w stosunku do których elementów sprawozdania finansowego znajdą zastosowanie przewidziane w ustawie o rachunkowości uproszczenia. Ustawa co prawda nie określa terminu podjęcia takiej uchwały, jednak należy przyjąć, iż powinna ona zostać podjęta przed sporządzeniem sprawozdania finansowego. W konsekwencji dla sprawozdań sporządzanych za rok 2016 uchwała powinna zostać podjęta przed 31 marca 2017 roku.

Na organy zatwierdzające wskazuje przepis art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym przez organ zatwierdzający – rozumie się organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6