+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Dobrowolne poddanie się egzekucji tylko wobec imiennie oznaczonego wierzyciela

 

 

 

Dobrowolne poddanie się egzekucji tylko wobec imiennie oznaczonego wierzyciela

5 lip 2017 | Aktualności

W uchwale z dnia 28 czerwca 2017r. Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów stwierdził, że tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. musi zawierać oznaczenie wierzyciela w sposób określony w art. 92 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, ze zm.), tj. wymieniać jego imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania co do osób fizycznych,nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu. Tym samym rozwiane zostały wątpliwości dotyczące innych, nieimiennych, form określania osoby wierzyciela.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6