+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w cenach transferowych

 

 

 

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w cenach transferowych

5 mar 2019 | Aktualności

Z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustawy Ordynacja podatkowa dodano nowy rozdział, który przewiduje wprowadzenie tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego. Głównym celem jego wprowadzenia jest zniechęcenie podatników do podejmowania działań związanych z unikaniem opodatkowania.

W myśl nowych przepisów, organ podatkowy obligatoryjnie ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku wydania decyzji z zastosowaniem m.in. przepisów o cenach transferowych.

W przypadku dodatkowego zobowiązania w cenach transferowych, stawka tego podatku wynosi 10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub części dochodu do opodatkowania.

Co więcej, nowe przepisy przewidują możliwość podwojenia ww. stawki (do 20%), w przypadku, gdy:

  • podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln zł (podwójna stawka ma zastosowanie do nadwyżki ponad 15 mln zł) lub
  • podatnik nie przedłoży dokumentacji podatkowej (chyba, że podatnik uzupełni te braki w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy).

Stawka może też ulec potrojeniu (do 30%) w wypadku, w którym podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekroczy 15 mln zł i podatnik nie przedłoży dokumentacji cen transferowych dotyczącej określonej transakcji.

Należy jednak podkreślić, że stawki dodatkowego zobowiązania podatkowego (podstawowe i podwyższone) mogą zostać obniżone o połowę, jeśli podatnik dokona korekty deklaracji.

Ponadto sankcji podatkowej nie stosuje się wobec osoby fizycznej, która za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6