+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Pracodawca nie musi usuwać dokumentów kandydatów bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji

 

 

 

Pracodawca nie musi usuwać dokumentów kandydatów bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji

1 mar 2024 | Aktualności

Zgodnie w wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. III OSK 2700/22), pracodawcy mogą przechowywać dokumenty kandydatów do pracy (np. CV) nawet kilka lat po zakończeniu rekrutacji. Tym samym NSA podtrzymał stanowisko zawarte w wyroku WSA w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2022 r. (sygn. II SA/Wa542/22), od którego skargę kasacyjną złożył Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W wyroku tym sąd stwierdził, że przechowywanie danych osobowych kandydatów jest uzasadnione interesem pracodawców i kandydatów do pracy, bowiem w razie zarzutów dotyczących dyskryminacji są one niezbędne do porównania sytuacji aplikujących.

Należy w tym miejscu wskazać, że termin przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, wynosi trzy lata od zakończenia procesu rekrutacji, zatem jest to okres, przez który zgodnie ze wskazanym orzeczeniem pracodawca będzie uprawniony do przechowywania dokumentów kandydatów do pracy.

Wyrok sądu zakwestionował dotychczasową praktykę UODO, który stał na stanowisku, iż z chwilą zawarcia umowy o pracę z wybraną osobą pracodawca powinien zniszczyć wszystkie dokumenty uzyskane w czasie rekrutacji od pozostałych kandydatów.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6