News

News

We stay up-to-date with all changes in law and with news in the branch.

See the latest issue of our electronic tax adviser!

Download

Zmiany w podatku akcyzowym

W związku ze zmianami w podatku akcyzowym, podmioty zarejestrowane na podstawie papierowych zgłoszeń rejestracyjnych AKC-R i dalej prowadzące działalność akcyzową, zobowiązane są w terminie do 30 czerwca 2021 r. do elektronicznej aktualizacji swoich danych przez platformę usług elektronicznych skarbowo - celnych PUESC: https://www-2.puesc.gov.pl/.
Read more

Luzowanie obostrzeń na wakacje

Informujemy, iż w dniu 11 czerwca 2021 r. wydano kolejne rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie reguluje zasady luzowania obostrzeń covidowych od 13.06.2021 r. do 31.08.2021 r.
Read more

Prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o COVID-19

Informujemy, iż w dniu 20 maja 2021 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1145).
Read more

Zmiany w JPK_VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego niektóre obowiązki podatników w zakresie JPK_VAT
Read more

KARA PIENIĘŻNNA ZA ZBYT PÓŹNE IDENTYFIKOWANIE NARUSZEŃ RODO

Z uwagi na powtarzającą się, zbyt późną identyfikację naruszeń ochrony danych osobowych oraz związane z tym zbyt późne dokonywanie zgłoszeń do UODO, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na spółkę Cyfrowy Polsat S.A. karę pieniężną w wysokości ponad 1,1 mln złotych.
Read more

Szczepienia pracowników

W związku z trwającym w całym kraju programem szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, odpowiadając na pojawiające się pytania w zakresie szczepienia pracowników,
Read more

If you need our support,

do not hesitate to contact us!

We guarantee an individual approach to each customer!

Contact