News

News

We stay up-to-date with all changes in law and with news in the branch.

See the latest issue of our electronic tax adviser!

Download

Nowe wytyczne dla oznaczeń produktów leczniczych i nowe obowiązki przedsiębiorców związanych z branżą farmaceutyczną

Od 18 października obowiązują znowelizowane przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne, które mają zapewnić stosowanie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.
Read more

Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych podpisana przez Prezydenta

14 października została podpisana nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Głównym celem nowej Ustawy jest zwiększenie efektywności i konkurencyjności systemu zamówień publicznych. Zyskać na zmianach mają przede wszystkim małe i średnie firmy oferujące dobre usługi, ale niebędące w stanie konkurować niską ceną.
Read more

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki spółek

13 października 2019 r. uruchomiony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do 13 kwietnia 2020 r. wszystkie spółki handlowe zobowiązane będą ustalić i wskazać swojego beneficjenta rzeczywistego, a następnie dokonać wpisu w CRBR.
Read more

Nowe kompetencje asystenta sędziego

Z dniem 8 października 2019 r. wszedł w życie art. 472 Kodeksu postępowania cywilnego, który wzmocnił pozycję asystenta sędziego przyznając mu nowe uprawnienia.
Read more

Numer NIP nabywcy na paragonie

Na podstawie zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., przedsiębiorca, który nie poda swego nr NIP na paragonie fiskalnym, nie będzie mógł domagać się jego wymiany na fakturę VAT, która daje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.
Read more

If you need our support,

do not hesitate to contact us!

We guarantee an individual approach to each customer!

Contact