+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Hipotetyczne odsetki od kapitału własnego w kosztach uzyskania przychodu

 

 

 

Hipotetyczne odsetki od kapitału własnego w kosztach uzyskania przychodu

16 sie 2022 | Aktualności

Przypominamy, że przepisy ustawy CIT przewidują możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych hipotetycznych odsetek od kapitału własnego utworzonego z zysków i dopłat wniesionych do podatnika. Pod pojęciem „hipotetycznych odsetki” należy rozumieć odsetki, które spółka potencjalnie płaciłaby gdyby zamiast finansowania działalności własnymi zyskami lub dopłatami od wspólnika sięgnęła po finansowanie zewnętrzne.

Przepisy w tym zakresie mają na celu promowanie działań zmierzających do tworzenia w spółkach kapitałów samofinansowania, powstałych z zysku zatrzymanego oraz z dopłat wnoszonych przez wspólników.

Zgodnie z ustawą CIT kosztem uzyskania przychodów w spółce jest kwota odpowiadająca:

– iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy, oraz

– kwoty dopłaty wniesionej do spółki lub zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

Ujęcie hipotetycznych odsetek w kosztach podatkowych przysługuje w roku wniesienia dopłaty lub podwyższenia kapitału rezerwowego lub zapasowego oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych.

Łączna kwota kosztów uzyskania przychodów odliczona w roku podatkowym z tytułów wymienionych nie może przekroczyć kwoty 250 000 zł.

Ustawodawca jedocześnie przewidział sankcję w postaci rozpoznania przychodu – stosuje się ją jeżeli wypłata zysków lub zwrot dopłat nastąpi przed upływem 3 lat od końca roku podatkowego, w którym została wniesiona dopłata lub podjęta uchwała o zatrzymaniu zysku.

Przykład

Wspólnicy decydują o zatrzymaniu wypracowanego w 2021 r. zysku w wysokości 2 m zł i przekazaniu zysku na kapitał zapasowy.

Roczne odsetki od kapitału własnego zaliczone do kosztów podatkowych za 2021 r. wyniosą 30.000 zł.

2.000.000 zł x (0,5 %+ 1 %) = 30.000 zł

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6