+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Informacja CIT-15J dla spółki jawnej

 

 

 

Informacja CIT-15J dla spółki jawnej

15 gru 2023 | Aktualności

Zasadą ogólną jest, że spółka jawna nie jest podatnikiem podatku CIT. Istnieją jednak sytuacje, w których spółka jawna może być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, tj. gdy jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, a spółka nie wywiąże się z obowiązków informacyjnych (tj. nie złoży informacji CIT-15J).

Powyższe oznacza, że spółki jawne, których wspólnikami są tylko osoby fizyczne, nie muszą składać CIT-15J (one i tak są transparentne podatkowo).

Informację CIT-15J składają spółki:

– mające siedzibę/zarząd w Polsce,

– których wspólnikami nie są wyłącznie os. fizyczne oraz

– chcą uniknąć statusu podatnika CIT (ponieważ jest to prawo, a nie obowiązek podatnika).

Informację składa się każdorazowo przez rozpoczęciem nowego roku obrotowego, a także w sytuacji, gdy skład wspólników spółki i posiadana przez nich wielkość praw do udziału w jej zyskach nie uległy zmianie. W przypadku, gdy rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, informację należy złożyć do końca grudnia danego roku.

CIT-15J składa się również, gdy zaistniała zmiana w składzie podatników. Wówczas informację składa się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6