+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Informacja o terminach podatkowych

 

 

 

Informacja o terminach podatkowych

14 gru 2021 | Aktualności

Z uwagi na zbliżający się koniec roku kalendarzowego, uprzejmie informujemy o nadchodzących terminach podatkowych:

Ceny transferowe

31.12.2021 r. upływa termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych oraz przesłania TPR-C wraz z oświadczeniem za 2020 r. do właściwego US.

Polityka podatkowa

31.12.2021 r. upływa termin na sporządzenie i publikację na stronie internetowej strategii podatkowej. Ponadto o tym fakcie należy poinformować KAS.

MDR

Termin składania informacji MDR-3 jest zgodny z terminem deklaracji rozliczeniowych, wraz z deklaracją CIT. Warto wziąć pod uwagę również przegląd podatkowy w kontekście MDR początkiem zbliżającego się 2022 r.

WHT

Od 01.01.2022 r. wchodzą w życie zmiany w zakresie WHT. Wprowadza się mechanizm pay and refund (co do zasady więc najpierw trzeba wpłacić do urzędu, a potem wnioskować o zwrot) dla tzw. przychodów pasywnych, tj. odsetek, licencji i dywidend przekraczających w roku 2 mln zł w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi). Inne transakcje z podmiotami powiązanymi (np. usługi niematerialne) czy transakcje z podmiotami niepowiązanymi (bez względu na rodzaj) będą rozliczane na aktualnie obowiązujących zasadach.

Import w metodzie uproszczonej VAT

W ramach procedury uproszczonej w imporcie towarów  podatnicy nadal zobowiązani są do składania:

zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość, potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Obowiązek ten jest spełniony, gdy organ jest już w posiadaniu tych dokumentów.

Dopuszcza się także złożenie oświadczeń w powyższym zakresie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zmiana, która weszła w życie od 07.09.2021 związana jest z wprowadzeniem maksymalnego terminu na ujęcie transakcji w deklaracji VAT (JPK) – w przypadku gdy podatnik nie rozliczył w całości lub w części podatku należnego z tytułu importu towarów, może dokonać korekty deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Po tym terminie podatnik traci prawo do rozliczenia danej transakcji w deklaracji i konieczne jest zapłacenie VAT należnego wraz z odsetkami.

CRBR

Do 31.01.2022 r. obowiązkiem informacyjnym o beneficjentach rzeczywistych do CRBR zostały objęte: spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie i spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS, fundacje oraz trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium RP w imieniu lub na rzecz trustu.

Spółki zgłoszone już do CRBR, powinny zwrócić uwagę na dokonywane zmiany, np. w KRS, gdyż termin wynosi 7 dni (w przypadku zmian istotnych jest ich charakter, niektóre zmiany zaczną obowiązywać dopiero w momencie ich wpisu do KRS (wpis konstytutywny), a niektóre już od momentu ich zaistnienia (wpis deklaratoryjny)).

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6