+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 lipca 2022 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.99.2022.1.PB

 

 

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 lipca 2022 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.99.2022.1.PB

16 sie 2022 | CIT Estoński

Pytanie:

  1. Czy do Wnioskodawcy jako do podatnika ryczałtu, znajdują zastosowanie przepisy art. 11k – art. 11t Ustawy CIT, dotyczące dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych?
  2. Czy do Wnioskodawcy jako do podatnika ryczałtu, znajdują zastosowanie przepisy art. 11e Ustawy CIT, dotyczące tzw. symetrycznej korekty cen transferowych?

Stanowisko DKIS:

Odnosząc przedstawione we wniosku wątpliwości Wnioskodawcy do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego należy zauważyć, że wybór ryczałtowego opodatkowania od dochodów spółek tzw. estońskiego CIT wiąże się z wyłączeniem stosowania pewnych regulacji zawartych w ustawie CIT, niemniej dotyczy to tylko niektórych z nich. W przypadku regulacji dotyczących cen transferowych mamy do czynienia z przepisami, które są nadal przepisami właściwymi dla spółek opodatkowanych ryczałtem. Co istotne żaden przepis nie daje podstaw do twierdzenia, że przepisy dot. cen transferowych nie są stosowane przez spółki opodatkowane tzw. estońskim CIT. Zatem nawet jeżeli Spółka dokonała wyboru takiej formy opodatkowania to nadal musi stosować przepisy dot. cen transferowych, tym samym nadal musi sporządzać dokumentację cen transferowych, w sytuacji gdy występują ku temu przesłanki normatywne wynikające z tych przepisów. Z faktu, że w żadnym miejscu przepisy rozdziału 6b Ustawy CIT „Ryczałt od dochodów spółek”, nie odsyłają ani do przepisów art. 11k – art. 11t Ustawy CIT, ani do przepisu art. 11e Ustawy CIT nie można wysnuwać wniosku iż przepisy te nie obowiązują podatników opodatkowanych „estońskim CIT”. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że przepisy art. 11k – art. 11t Ustawy CIT, dotyczące dokumentacji cen transferowych i informacji o cenach transferowych oraz przepisy art. 11e Ustawy CIT, dotyczące tzw. symetrycznej korekty cen transferowych, nie znajdują zastosowania do Wnioskodawcy jako do podatnika ryczałtu należało uznać za nieprawidłowe.

Końcowo zauważyć należy, że stanowisko to znajduje potwierdzenie w opublikowanym przez Ministerstwo Finansów Przewodniku do Ryczałtu od dochodów spółek z 23 grudnia 2021 r. Zgodnie z pkt 1.4 ww. przewodnika „(…). Przepis art. 28h ustawy o CIT wskazuje, że dla ustalenia podstawy opodatkowania w ryczałcie nie stosuje się innych przepisów ustawy o CIT regulujących analogiczne kwestie, tj. w zakresie ustalenia dochodu, podstawy opodatkowania, stawki podatkowej, a także podatku od przychodów z budynków czy podatku minimalnego, których rozliczenie jest bezpośrednio związane z podstawowymi (klasycznymi) zasadami rozliczania podatku CIT. Przepis art. 28h ustawy o CIT nie wyłącza jednak stosowania innych przepisów tej ustawy, regulujących odrębne obowiązki podatkowe, tj. w zakresie cen transferowych (rozdział 1a), dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej, dochodów z niezrealizowanych zysków, czy w zakresie obowiązków płatnika i poboru podatku u źródła. Oznacza to, że przepisy regulujące te kwestie, znajdują zastosowanie również do podatników, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.”

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6