+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 sierpnia 2022 sygn. 0111-KDIB1-2.4010.194.2022.3.AK

 

 

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 sierpnia 2022 sygn. 0111-KDIB1-2.4010.194.2022.3.AK

16 sie 2022 | CIT Estoński

Pytanie:

Czy w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę usług polegających na wynajmie sprzętu od podmiotów powiązanych, które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy powstanie po stronie Wnioskodawcy ukryty zysk, a w konsekwencji będą one podlegały opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek po stronie Spółki na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT?

Stanowisko DKIS:

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Przechodząc na grunt analizowanej sprawy, biorąc pod uwagę przywołane wyżej uregulowania prawne stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawcę od podmiotu powiązanego usług polegających na wynajmie sprzętu, które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej nie stanowi dochodu z tytułu ukrytych zysków określonych w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT. Jak twierdzi Wnioskodawca transakcja wynajmu będzie odbywała się w warunkach rynkowych. Spółka świadczy usługi związane z realizacją (…), natomiast podmiot powiązany będzie świadczył tylko usługi wynajmu sprzętów (…) wraz z ich serwisowaniem. Sprzęty (…) są niezbędne do świadczenia usług (…). Powiązanie podmiotów uczestniczących w transakcjach (świadczeniu usług) nie będzie miało wpływu na warunki zawarcia ww. transakcji. Wypłacane na rzecz podmiotów powiązanych wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez nich usług nie będzie w rzeczywistości służyło dokapitalizowaniu tych podmiotów powiązanych. Wspólnicy zadbali o wyposażenie Spółki w aktywa niezbędne dla prowadzonej działalności gospodarczej Spółki.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6