+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 września 2022 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.419.2022.2.MKU

 

 

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 września 2022 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.419.2022.2.MKU

4 paź 2022 | CIT Estoński

Pytanie:

Czy świadczenie polegające na wypłacie odsetek z tytułu wyemitowanych przez Spółkę Obligacji na rzecz obligatariusza-podmiotu powiązanego ze Spółką stanowi dochód z ukrytych zysków, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy CIT?

Stanowisko DKIS:

„Biorąc pod uwagę przywołane powyżej uregulowania prawne oraz okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wypłacane odsetki z tytułu wyemitowanych przez Spółkę Obligacji na rzecz Obligatariusza – podmiotu powiązanego ze Spółką będą stanowić ukryty zysk, o którym mowa w  art. 28m ust. 1 pkt  3 ustawy o CIT w zw. z art. 28m ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. W przedmiotowej sprawie, wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy odsetki z tytułu wyemitowanych przez Spółkę Obligacji – wypłacone podmiotowi powiązanymi (tu: obligatariuszowi) należy zaliczyć do dochodu z tytułu ukrytych zysków zgodnie z art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym świadczenie polegające na wypłacie odsetek z tytułu wyemitowanych przez Spółkę Obligacji na rzecz obligatariusza – podmiotu powiązanego ze Spółką nie będzie stanowić dochodu z ukrytych zysków, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy CIT należało uznać za nieprawidłowe.”

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6