+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 września 2022 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.370.2022.1.PB

 

 

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 września 2022 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.370.2022.1.PB

4 paź 2022 | CIT Estoński

Pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki zgodnie z którym, wypłacana przez Spółkę na rzecz wspólników kwota odsetek od udzielonej przez wspólników na rzecz Spółki pożyczki (przy zastrzeżeniu, że wysokość tych odsetek będzie ustalona na warunkach rynkowych, tj. na warunkach, na jakich Spółka otrzymałaby pożyczkę od podmiotu niepowiązanego), nie stanowi dochodu z ukrytych zysków o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT?

Stanowisko DKIS:

„Biorąc pod uwagę przywołane powyżej uregulowania prawne oraz okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, z którego jednoznacznie wynika, że wspólnicy rozważają możliwość udzielenia spółce pożyczki, w celu jej dokapitalizowania, stwierdzić należy, że kwota odsetek od udzielonej przez wspólników na rzecz Spółki pożyczki będzie stanowić dochód z tytułu ukrytych zysków określonych w art. 28m ust. 3 pkt 1 ustawy CIT.

Zatem, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że wypłacana przez Spółkę na rzecz wspólników kwota odsetek od udzielonej przez wspólników na rzecz Spółki pożyczki (przy zastrzeżeniu, że wysokość tych odsetek będzie ustalona na warunkach rynkowych, tj. na warunkach, na jakich Spółka otrzymałaby pożyczkę od podmiotu niepowiązanego), nie stanowi dochodu z ukrytych zysków o którym mowa w art. 28m ust 1 pkt 2 ustawy o CIT.”

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6