+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 września 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.415.2022.3.BS

 

 

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 września 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.415.2022.3.BS

4 paź 2022 | CIT Estoński

Pytania:

– Czy nabywanie przez Spółkę opodatkowaną Estońskim CIT Usług usługi doradztwa oraz nadzoru nad pracami związanymi z wykonywaniem instalacji elektrycznych, usługi dotyczące prac montażowych, usługi najmu aut dostawczo-montażowych, przystosowanych do transportu brygad i towarów oraz inne usługi związane z instalowaniem maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, tynkowaniem i ogólnymi robotami wykończeniowymi świadczonych przez Wspólników będzie stanowiło ukryty zysk?

– Czy nabywanie przez Wnioskodawcę od Wspólników towarów handlowych, tj. – produkty i materiały elektryczne, tj. kable, przewody; – produkty i materiały hydrauliczne, tj. rury, kształtki prefabrykowane; – produkty i materiały budowlane, tj. ceramika, tynki, zaprawy, farby będzie wiązać się z powstaniem ukrytego zysku?

Stanowisko DKIS:

„ (…) stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nabywanie przez Wnioskodawcę Usług świadczonych przez Wspólników nie będzie wiązać się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek na podstawie art. 28m ust. 1 ustawy o CIT, oraz nabywanie przez Wnioskodawcę od Wspólników towarów handlowych nie będzie wiązać się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek na podstawie art. 28m ust. 1 ustawy o CIT jest prawidłowe z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie na rzecz podmiotów powiązanych oraz nabycie towarów handlowych od podmiotów powiązanych (prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) w  istocie będzie odpowiadać wartości rynkowej, wypłacone na rzecz podmiotu powiązanego wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez niego usług oraz nabycie towarów handlowych nie będzie w  rzeczywistości służyło dokapitalizowaniu tych podmiotów, do zawarcia transakcji z podmiotem powiązanym doszłoby niezależnie od istniejących powiązań między stronami transakcji a zawarcie wskazanych transakcji wynika z faktycznych potrzeb biznesowych Wnioskodawcy.”

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6