+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 lipca 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.83.2022.1.AK

 

 

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 lipca 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.83.2022.1.AK

16 sie 2022 | CIT Estoński

Pytanie:

Czy z tytułu użytkowania przez niektórych pracowników Wnioskodawcy samochodów CM w Spółce, Spółka jest zobowiązania do naliczania podatku typu ECIT od tzw. ukrytych zysków, określonego w art. 28m ust. 1 pkt 2 w zw. art. 28m ust. 4 pkt 2b updop od wszystkich pracowników użytkujących samochody CM, czy tylko od członków zarządu, będących jednocześnie wspólnikami Spółki?

Stanowisko DKIS:

Niemniej jednak, wydatki związane z używaniem samochodów osobowych do celów mieszanych przez pracowników Spółki, którzy nie są jej udziałowcami jak również nie są powiązani ani ze Spółką, ani z jej udziałowcami, należy zakwalifikować do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Podstawę uznania takich wydatków za podlegające opodatkowaniu jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą stanowi art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT. Z treści przepisu wynika, że opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą). Mając na uwadze treść art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o CIT, podobieństwo jakie cechuje ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i brak szczegółowych przepisów odnośnie sposobu ustalania w jakiej wysokości należy zaliczyć do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą wydatki oraz odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, związane z użytkowaniem samochodów osobowych dla celów mieszanych przez podmioty niepowiązane z podatnikiem, powyższe wydatki i koszty należy per analogiam zaliczyć do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w wysokości 50%. W świetle powyższego, wydatki na użytkowanie samochodów osobowych przez dyrektorów oddziałów czy marek, kierowników działów oraz kluczowych pracowników Spółki (nie będących wspólnikami) do celów mieszanych należy zaliczyć do dochodów niezwiązanych z działalnością gospodarczą w myśl art. 28m ust. 1 i 3 ustawy o CIT i opodatkować ryczałtem w wysokości 50% tych wydatków.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy Spółka jest zobowiązana naliczyć podatek typu ECIT w związku z użytkowaniem samochodów osobowych do celów mieszanych: – przez członków zarządu, którzy są jednocześnie wspólnikami Spółki – jest prawidłowe, – przez dyrektorów oddziałów czy marek, kierowników działów oraz kluczowych pracowników Spółki (nie będących wspólnikami) – jest nieprawidłowe.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6