+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 września 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.433.2022.1.AW

 

 

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 września 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.433.2022.1.AW

4 paź 2022 | CIT Estoński

Pytanie:

Czy udzielona przez Spółkę innej spółce, będącej spółką powiązaną, pożyczka stanowić będzie ukryty zysk, a kwota udzielonej pożyczki podlegać będzie opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, tj. czy do kwoty udzielonej pożyczki będzie mieć zastosowanie art. 28m ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 28m ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stanowisko DKIS:

„Zatem jeżeli środki udostępniane są powiązanemu z Wnioskodawcą Pożyczkobiorcy  w momencie, w którym Wnioskodawca korzysta już z ryczałtowej formy opodatkowania, pożyczka udzielona w tym okresie stanowić będzie ukryty zysk określony w ww. przepisach, a momentem określenia jego podstawy opodatkowania będzie  – wynikający z art. 28n ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT – miesiąc dokonania wypłaty/wydatku.

Zatem, nie można zgodzić się z Państwa stanowiskiem, że kwota udzielonych pożyczek (w momencie gdy przepisy rozdziału 6b ustawy o CIT mają w stosunku do Spółki zastosowanie)  pochodząca z zysku wypracowanego przed objęciem dochodów spółki opodatkowaniem w formie ryczałtu, nie stanowi ukrytych zysków o których mowa w art. 28m ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 28m ust. 3 ustawy o CIT.”

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6