+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Interpretacja ogólna – rozliczenie VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych

 

 

 

Interpretacja ogólna – rozliczenie VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych

1 mar 2021 | Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego 2021r. ukazała się Interpretacja Ogólna Ministra Finansów dotycząca podatkowych skutków posługiwania się przez podatników VAT kartami paliwowymi. Niestety Interpretacja ogólna dotyczy wyłącznie modelu trójstronnego, gdzie:

jeden z podmiotów (np. leasingodawca) udostępnia kontrahentowi karty paliwowe;

drugi podmiot – kontrahent (np. leasingobiorca) za pomocą ww. kart dokonuje zakupu towaru od trzeciego podmiotu – dostawcy prowadzącego stację paliw.

Transakcja udostępniania kart paliwowych w powyższym modelu, zdaniem Ministra, powinna być zakwalifikowana jako świadczenie usług, jeżeli w danym przypadku doszło do łącznego spełnienia poniższych przesłanek:

nabycie paliwa przez odbiorcę (posiadacza karty) następowało bezpośrednio od dostawców prowadzących stacje paliw;

wyłącznie odbiorca decydował o sposobach nabycia paliwa (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości paliwa, momencie zakupu i sposobie wykorzystania paliwa;

odbiorca ponosił całość kosztów związanych z nabyciem paliwa;

rola podmiotu pośredniczącego ograniczała się do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego (karty paliwowej) pozwalającego nabyć towar.

Jednak karty paliwowe mogą być wykorzystywane w dużo szerszym łańcuchu, w różnych modelach biznesowych, dla których interpretacja ta nie zawiera jednoznacznego wyjaśnienia. Dodatkowym utrudnieniem jest używanie prze Ministerstwo Finansów ogólnych określeń – takich jak: dostawcy i odbiorcy – bez dokładnego określenia, o jakiego odbiorcę czy dostawcę chodzi. W transakcjach łańcuchowych bardzo często występuje kilku dostawców i odbiorców.

Definicja ograniczenia się do udostępniania odbiorcy instrumentu finansowego również budzi wiele wątpliwości. Ministerstwo Finansów nie wyjaśnia czy powszechne w praktyce ustawienie limitów tankowania lub ograniczenia rodzaju paliwa dla konkretnej karty będzie mieściło się w tej definicji.

Wydana interpretacja ogólna z pewnością spowoduje wiele trudności przy weryfikacji poprawności rozliczeń podatku VAT. Wyłącznie gruntowna analiza zawartych umów o korzystanie z kart paliwowych pozwoli na prawidłową klasyfikację transakcji jako dostawa towarów z możliwością odzyskania podatku VAT lub jako świadczenie usług finansowych.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6