+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz w związku, z tym, że kontaktuje się Pani/Pan z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie WWW, chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka ważnych informacji.

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH? KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?
  Administratorem Danych Osobowych jest MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ spółka komandytowo-akcyjna, ul. ks. S. Stojałowskiego 63/6, 43-300 Bielsko – Biała, NIP: 5472075775, REGON: 240728336, KRS: 0000943538, tel. 33 498 37 35, e-mail: biuro@msdslegal.pl (dalej: „Administrator”). Może Pani/Pan kontaktować się również z naszym Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 33 498 37 35, e mail: iod@msdslegal.pl.
 2. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH? DLACZEGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE?
  Przetwarzamy Pani/Pana dane, ponieważ wyraził/a Pani/Pan na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, znajdującym się na naszej stronie WWW.
 3. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PANI/PANA DANYCH?
  Odbiorcami danych mogą być wspólnicy, pracownicy, współpracownicy (adwokaci, radcy prawni), podmioty z nami współpracujące takie, jak np. dostawcy usług IT, bank, podmioty realizujące wysyłki.
 4. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG?
  Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).
 5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE?
  Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania korespondencji z Panią/Panem lub do czasu cofnięcia zgody.
 6. JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ?
  Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Może Pani/Pan również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora.Może Pani/Pan cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Pani/Pana danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością kontaktowania się z Panem/Panią, w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu.

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6

© 2023 MSDS LEGAL | Materiały i treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie wymaga zgody uprawnionego. Aktualności mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej.