+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Kolejne zmiany przy zgłaszaniu wniosków do krajowego rejestru sądowego

 

 

 

Kolejne zmiany przy zgłaszaniu wniosków do krajowego rejestru sądowego

19 mar 2018 | Aktualności

Od dnia 15 marca 2018 r. do wniosku o dokonanie zmian w Rejestrze Sądowym w zakresie osób reprezentujących dany podmiot, w tym likwidatorów i prokurentów, należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Przy czym jeśli adres mieści się poza obszarem Unii Europejskiej, koniecznym jest wskazanie pełnomocnika do doręczeń w Polsce.

Wyjątkowo podmiot nie musi przedkładać oświadczenia obejmującego zgodę, jeśli wniosek jest podpisany przez osobę, która:

  • ma być wpisana do Rejestru,
  • udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis,
  • lub której zgoda jest wyrażona w protokole posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Równocześnie istotnym jest, że każdorazowa zmiana adresów do doręczeń musi być zgłoszona do Rejestru, co będzie odbywać się bezpłatnie. Do chwili zgłoszenia zmian, doręczenia będą dokonywane na adresy zgłoszone do akt rejestrowych.

Ponadto jeśli do Rejestru zgłaszana będzie spółka kapitałowa, należy do wniosku dołączyć listę obejmującą nazwisko i imię / firmę lub nazwę oraz adresy do doręczeń / siedzibę, członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. Natomiast jeśli wspólnikiem będzie osoba prawna, wówczas należy podać ww. dane członków organu uprawnionego do jej reprezentowania. Także i w tym wypadku każdorazowa zmiana tych osób oraz ich danych wymaga zgłoszenia sądowi rejestrowemu, poprzez przedłożenie nowej listy i zastrzeżeniem skutków, o których mowa powyżej.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6