+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Kolejne zmiany w wycince drzew

 

 

 

Kolejne zmiany w wycince drzew

8 sie 2017 | Aktualności

W dniu 17 czerwca 2017 r. weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów ustawy o ochronie przyrody m.in. w zakresie wycinki drzew dokonywanej przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 17 czerwca 2017 r. możliwa była wycinka drzew przez osoby fizyczne bez zezwolenia, pod warunkiem, że była ona dokonywana na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Powyższa sytuacja uległa jednak zmianie. Mianowicie od dnia 17 czerwca 2017 r. właściciele nieruchomości (tj. osoby fizyczne dokonujące wycinki drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) zobowiązani są do zgłaszania zamiaru usunięcia drzewa do właściwego organu, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Po dokonaniu zgłoszenia, właściwy organ w terminie 21 dni przeprowadzana oględziny, z których sporządza protokół. Następnie organ ten jest uprawniony do wniesienia w ciągu 14 dni od dnia oględzin, sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej. A zatem, właściciel jest uprawniony do usunięcia drzewa, jeśli organ nie wniesie sprzeciwu lub ewentualnie wyda zaświadczenie o braku podstaw do złożenia sprzeciwu. Usunięcie drzewa winno nastąpić w terminie 6 miesięcy od przeprowadzenia oględzin.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6