+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Kolejne zmiany w zamówieniach publicznych

 

 

 

Kolejne zmiany w zamówieniach publicznych

17 sty 2017 | Aktualności

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy wdrażające nowelizację ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące tzw. zamówień in-house.

Przez „zamówienia in-house” należy rozumieć zamówienia, które są udzielane przez instytucje zamawiające podległym im podmiotom. Przykładowo chodzić może o zlecanie przez gminy usług w zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnym spółkom prawa handlowego – tworzonym przez te gminy.

Zmiany nakładają na zamawiających obowiązek zamieszczania na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub (w przypadku braku) na swojej stronie internetowej, informacji o zamiarze zawarcia umowy – jeszcze przed udzieleniem zamówienia in-house. Jest to o tyle istotne, gdyż zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę dopiero po upływie 14 dni od ogłoszenia powyższego zamiaru. Naruszenie tego terminu będzie skutkować unieważnieniem zawartej umowy.

Co istotne, zmiany dotyczą także możliwości udzielania zamówienia in-house w trybie z wolnej ręki. Nie ma, zatem obowiązku ogłaszania przetargu, pod warunkiem spełnienia szczegółowo określonych w ustawie przesłanek. Przykładowo można wskazać, iż udzielenie zamówienia osobie prawnej jest możliwe, jeżeli ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego oraz w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6