+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Konstytucja Biznesu-rzecznik małych i średnich przedsiębiorców

 

 

 

Konstytucja Biznesu-rzecznik małych i średnich przedsiębiorców

5 kwi 2018 | Aktualności

Ustawą z dnia z dnia 6 marca 2018 r. do polskiego porządku prawnego wprowadzony został Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. W myśl przepisów ma on stać na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Do zadań Rzecznika należeć będzie w szczególności:

1) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej;

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami na rzecz ochrony praw przedsiębiorców oraz poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i równego traktowania;

4) inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Spośród innych ciekawych kompetencji wymienić można także prawo występowania do właściwych organów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych, czy też wnoszenia skargi nadzwyczajnej- o której nasza Kancelaria informowała we wcześniejszych wpisach.

Dla umocnienia pozycji Rzecznika ustawodawca przewidział obowiązek współpracy organizacji i instytucji do których się on zwróci.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6