+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Koszt samochodu zastępczego stanowi część szkody komunikacyjnej

 

 

 

Koszt samochodu zastępczego stanowi część szkody komunikacyjnej

12 gru 2016 | Aktualności

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016r. podjętą w sprawie III CZP 74/16, ubezpieczycielowi, który pokrył koszty najmu pojazdu zastępczego w ramach umowy ubezpieczenia assistance, przysługuje na podstawie art. 828 § 1 k.c. roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody.

Umowa assistance, polega na zobowiązaniu ubezpieczyciela do wykonania usługi, a nie wypłaty odszkodowania. Sąd Okręgowy, który zwrócił się do Sądu Najwyższego z  pytaniem prawnym, wskazywał na wątpliwości dotyczące wykładni art. 828 § 1 k.c. Literalna wykładnia prowadzi bowiem do wniosku, iż podstawą regresu może być jedynie wypłata odszkodowania, która prowadzić ma do naprawienia powstałej szkody. W omawianej sprawie nie nastąpiła zapłata odszkodowania, lecz wynagrodzenia za wykonaną usługę. Powstała więc wątpliwość czy taka zapłata może być uznana za odszkodowanie.

Sąd Najwyższy wskazał, że koszt poniesiony na samochód zastępczy jest częścią szkody komunikacyjnej, i to niezależnie od tego czy poszkodowany wynajął samochód samodzielnie czy najem realizowany był przez ubezpieczyciela w ramach umowy assistance. Obok świadczenia pieniężnego istnieją inne  formy wynagrodzenia szkody, o czym nie można zapominać dokonując wykładni art. 828 § 1 k.c. We wskazanej sytuacji ubezpieczycielowi, który pokrył koszty samochodu zastępczego przysługuje więc roszczenie regresowe.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6