+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Koszty stałe w rozumieniu tarczy finansowej 2.0 – wyjaśnienia PFR

 

 

 

Koszty stałe w rozumieniu tarczy finansowej 2.0 – wyjaśnienia PFR

26 sty 2021 | Aktualności

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym na stronie PFR pojawiły się wyjaśnienia PFR w przedmiocie definicji „Kosztów Stałych” zawartej w regulaminie Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0.

Poniżej cytujemy omówienie definicji „Kosztów Stałych” znajdujące się pod linkiem: https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-2.0/wyjasnienie-dotyczace-definicji-kosztow-stalych-oraz-zasad-wydatkowania-uzyskanej-subwencji-finansowej.html

„Wyjaśnienie dotyczące definicji „Kosztów Stałych” zastosowanej w programie rządowym „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” („Program”) oraz zasad wydatkowania uzyskanej Subwencji Finansowej.

Zdefiniowane na potrzeby niniejszego programu „Koszty Stałe” oznaczają stratę brutto Wnioskodawcy kwalifikującego się jako MŚP, tj.: ujemny wynik finansowy przed opodatkowaniem, poniesioną w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. i wykazaną przez Wnioskodawcę kwalifikującego się jako MŚP w rachunku zysków i strat lub innych dokumentach sprawozdawczych (w przypadku wnioskodawców niesporządzających rachunku zysków i strat), z wyłączeniem kosztów aktualizacji wartości aktywów oraz uwzględniającą przychody z tytułu pomocy publicznej uzyskane z innych źródeł (zarówno otrzymane, jak i oczekiwane we wskazanym powyżej okresie).

W praktyce powyższe oznacza, że na potrzeby wyliczenia wnioskowanej kwoty subwencji wnioskodawca powinien, na podstawie dokumentów księgowych, ustalić faktyczną stratę brutto osiągniętą w listopadzie i grudniu 2020 oraz prognozowaną stratę brutto w I kwartale 2021.

Otrzymany wynik należy skorygować o koszty aktualizacji wartości aktywów (poniesione i prognozowane) oraz  oczekiwaną pomoc publiczną, którą wnioskodawca otrzyma w I kwartale 2021.
W powyższej kalkulacji Wnioskodawca kwalifikujący się jako MŚP powinien uwzględnić wyłącznie dane za miesiące objęte Programem, tj.: XI-XII 2020 oraz I-III 2021 r.

Wnioskodawca kwalifikujący się jako MŚP powinien pomniejszyć stratę brutto o wszelką (i) pomoc publiczną, którą otrzymał na wydatki kwalifikowalne, których poniesienie przypada w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. (okres kwalifikowany)- jeśli nie została dotychczas ujęta w ewidencji księgowej (ii) otrzymaną operacyjną pomoc publiczną, która nie została spożytkowana przez Wnioskodawcę do momentu występowania o Subwencję Finansową w ramach Programu, oraz (iii) oczekiwaną przez Wnioskodawcę pomocą publiczną, która miałaby pokryć stratę brutto w okresie kwalifikowanym.

Subwencji finansowej otrzymanej przez wnioskodawcę od PFR w ramach Programu Tarczy Finansowej dla MMŚP 1.0 nie należy uwzględniać w kalkulacji „Kosztów Stałych”. Wynik powyższej kalkulacji stanowią „Koszty Stałe” w rozumieniu programu. 

Przykład:

W przypadku Wnioskodawców kwalifikujących się jako MŚP, którzy stosują ustawę rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i sporządzają rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) zgodnie z Załącznikiem nr 1, do kalkulacji kosztów stałych należy przyjąć:
Koszty stałe = (poz L.) Strata brutto – (poz K.III.) Aktualizacja wartości aktywów finansowych – wartość oczekiwanych przychodów z pomocy publicznej

W przypadku Wnioskodawców kwalifikujących się jako MŚP, którzy stosują KPiR do kalkulacji kosztów stałych należy przyjąć:
Koszty stałe = strata z działalności gospodarczej (przychód – wydatki (koszty)) – wartość oczekiwanych przychodów z pomocy publicznej

Uwaga: w kalkulacji kosztów stałych w KPiR nie uwzględnia się różnicy między wartościami remanentów (z początku i końca roku)

Uwaga: Wydatki na zakup składników majątku kwalifikujących się do środków trwałych, które będą wykorzystywane w działalności gospodarczej MŚP, nie stanowią „Kosztów Stałych” w rozumieniu programu.
Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszej informacji mają znaczenie nadane im w regulaminie ubiegania się o udział w Programie.”

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6