+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Miarkowanie kary umownej

 

 

 

Miarkowanie kary umownej

5 gru 2017 | Aktualności

Zgodnie z kodeksem cywilnym wierzycielowi przysługuje kara umowna w zastrzeżonej w umowie wysokości, na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Dłużnik natomiast może skorzystać z uprawnienia do żądania zmniejszenia kary umownej, gdy jest ona rażąco wygórowana lub jeśli zobowiązanie zostało przez niego wykonane w znacznej części.

W wyroku z dnia 23 czerwca 2017 r. (I CSK 625/16) Sąd Najwyższy uznał, że niewystarczającym jest żądanie przez pozwanego (dłużnika) oddalenia powództwa o zasądzenie kary umownej, aby możliwym było miarkowanie kary umownej. Wniosek taki musi być czytelny zarówno dla drugiej strony, jak i dla Sądu. A zatem, pozwany (dłużnik) musi wyraźnie zażądać miarkowania kary umownej przez Sąd, wskazując kwotę, do jakiej ma nastąpić jej obniżenie oraz podać fakty i dowody, które uzasadnią taki postulat.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6