+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Możliwość przekształcenia spółek komandytowych działających (w strukturze sp. z o.o. sp.k.) w spółki jawne z udziałem sp. z o.o. bez wejścia w opodatkowanie CIT

 

 

 

Możliwość przekształcenia spółek komandytowych działających (w strukturze sp. z o.o. sp.k.) w spółki jawne z udziałem sp. z o.o. bez wejścia w opodatkowanie CIT

29 mar 2021 | Aktualności

Przekształcenie spółki komandytowej, której wspólnikiem jest spółka z ograniczona odpowiedzialnością w spółkę jawną wraz z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku nowych przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem CIT spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne nasuwa wiele wątpliwości.

Przede wszystkim kwestią wątpliwą jest, czy taka spółka może złożyć informację, o której mowa w przepisie art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji gdy do przekształcenia doszło po 31 stycznia 2021 roku.

Wydaje się, że użyte przez Ustawodawcę w art. art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a updop określenie „przed rozpoczęciem roku obrotowego” uniemożliwia spółkom zakładanym w trakcie roku rezygnację ze statusu podatnika CIT z uwagi na to, że spółka taka powstaje dopiero z chwilą jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS, a przed tą datą nie istnieje.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w nowo wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 15 marca 2021 roku (0111-KDIB1-1.4010.9.2021.2.ŚS) zauważył jednak, że spółka taka może zachować status podmiotu podatkowo transparentnego, bowiem by spółka jawna, która powstanie w 2021 r. z przekształcenia spółki komandytowej nie stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, będzie zobowiązana w tym celu do złożenia w urzędzie skarbowym informacji przed dniem rejestracji przekształcenia spółki – jeżeli w istocie w trakcie przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną nie dojdzie do zmiany wspólników takiej spółki lub praw wspólników do udziału w zyskach spółki przekształconej (powstałej z przekształcenia). W tym przypadku informację taką zobowiązana jest złożyć spółka przekształcana (spółka komandytowa) jako prawny poprzednik spółki jawnej.

Organy podatkowe stoją więc na stanowisku, że w tej sytuacji mamy do czynienia z sukcesją podatkową praw i obowiązków spółki przekształcanej, co oznacza, że złożenie informacji, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a updop przez spółkę przekształcaną tj. spółkę komandytową będzie odnosić skutek dla powstałej w wyniku przekształcenia spółki jawnej. Spółka jawna będąca następcą prawnym spółki (w wyniku przekształcenia) nie będzie więc podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6