+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Możliwość zgłaszania zdarzeń niepożądanych Rzecznikowi Praw Pacjenta

 

 

 

Możliwość zgłaszania zdarzeń niepożądanych Rzecznikowi Praw Pacjenta

11 mar 2022 | Aktualności

Informujemy, że od stycznia 2022 r. funkcjonuje prowadzony przez Rzecznika Praw Pacjenta rejestr zdarzeń niepożądanych.

Zdarzenie niepożądane możemy rozumieć jako zdarzenie, do którego doszło w trakcie lub w efekcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, niezwiązane z naturalnym przebiegiem choroby lub stanem zdrowia, powodujące lub mogące spowodować negatywne skutki u pacjenta, w tym zgon, zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji albo jej przedłużenie, uszczerbek na zdrowiu, chorobę lub uszkodzenie płodu.

Jak wskazuje Rzecznik Praw Pacjenta – wdrożenie kompleksowego systemu rejestrowania i ewaluacji zdarzeń niepożądanych jest niezwykle istotne dla poprawy standardów bezpieczeństwa pacjenta. Tylko odpowiednie raportowanie, gromadzenie i analiza danych o zdarzeniach niepożądanych pozwoli na wdrożenie właściwych działań naprawczych. W tym zakresie, pacjenci, jako odbiorcy świadczeń zdrowotnych stanowią niezwykle cenne źródło informacji.

Jeżeli chodzi o zdarzenia „kliniczne”, to najczęściej zgłaszane są m.in. uszkodzenia ciała pacjenta podczas zabiegu, pozostawienia ciała obcego w ciele pacjenta, błędy i nieprawidłowości w diagnostyce i leczeniu czy też zakażenia szpitalne. Z kolei najczęściej zgłaszane zdarzenia „organizacyjne” dotyczą m.in. poparzeń pacjentów oraz błędów organizacyjnych, które skutkowały niedostarczeniem odpowiedniej opieki pacjentowi.

Zebrane dane mają pozwolić na podjęcie kolejnych kroków. Po zweryfikowaniu zgłoszeń RPP będzie mógł podjąć działania w sprawie konkretnych pacjentów bądź działania o charakterze systemowym.

Funkcjonowanie rejestru jest pokłosiem nieprzyjętego jeszcze projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Pomimo, iż RPP nie jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia rejestru – uznano, że działania w tym zakresie powinny zostać podjęte bez czekania na przyjęcie ustawy.

Każdy pacjent może zgłosić do Rzecznika Praw Pacjenta potencjalne zdarzenia niepożądane telefonicznie – za pośrednictwem Infolinii, adresu e-mail lub pocztą tradycyjną.  Dane kontaktowe dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rpp/kontakt.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6