+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

NIEAKTUALNE OPROGRAMOWANIE PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA PREZESA UODO

 

 

 

NIEAKTUALNE OPROGRAMOWANIE PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA PREZESA UODO

25 lut 2021 | Aktualności

W dniu 11 stycznia 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przez badany podmiot przepisów RODO, polegające w szczególności na doborze nieskutecznych zabezpieczeń systemu informatycznego oraz braku odpowiedniego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w systemach informatycznych, które doprowadziło do utraty dostępu do danych osobowych w wyniku ataku złośliwego oprogramowania.

Uwzględniając jednak charakter oraz okoliczności naruszenia (m.in. nie doszło do naruszenia atrybutu poufności danych osobowych; osoby, których dotyczyło naruszenie nie poniosły żadnej szkody; administrator szybko podjął działania naprawcze) organ nadzoru nałożył na podmiot jedynie karę upomnienia.

To, co istotne dla przedsiębiorców znajdujemy w uzasadnieniu decyzji, w którym organ wskazał, iż „obowiązkiem każdego administratora jest nie tylko regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanym danym (…) ale czynności te powinny być także dokumentowane, by realizowana był zasada rozliczalności wynikająca z RODO”. Ponadto, w ocenie Prezesa UODO, takie testowanie winno skutkować uaktualnieniem systemów operacyjnych oraz programów w sytuacji ustalenia nieaktualności oprogramowania, co zminimalizowałoby ryzyko wystąpienia naruszenia, do którego doszło w przedmiotowej sprawie.

Zatem, każdy administrator powinien pamiętać o obowiązku przeprowadzania tzw. planów ciągłości działania i wewnętrznych audytów związanych z ochroną danych osobowych, które powinny być udokumentowane oraz powinny skutkować podjęciem właściwych działań minimalizujących ryzyko wystąpienia naruszenia przepisów RODO.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6