+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Niektóre ulgi podatkowe rozliczane po raz pierwszy w zeznaniach za rok 2022

 

 

 

Niektóre ulgi podatkowe rozliczane po raz pierwszy w zeznaniach za rok 2022

11 sty 2023 | Aktualności

Ulga na robotyzację

Z dniem 1.01.2022 r. na okres do 31.12.2026 r. wprowadzono do ustaw o podatkach dochodowych ulgę umożliwiającą odliczenie wydatków na robotyzację przedsiębiorstwa. Celem wprowadzonej regulacji jest tworzenie zachęt to automatyzacji procesów w polskich przedsiębiorstwach.

Podatnikowi prowadzącemu działalność przemysłową (produkcyjną) przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowe odliczenie nie może przekroczyć 50% wysokości kosztów.

Odliczenia ulgi należy dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Ulga na naukę, kulturę i sport

Od 1.01.2022 r. wprowadzono ulgę na wspieranie nauki, kultury i sportu. Ulga stwarza zachętę podatkową, mającą na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Wsparcie stworzone jest z myślą o podmiotach prowadzących działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

W ramach ulgi można odliczyć od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele. Oznacza to, że podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów uzyskania przychodów, w tym również poprzez odpisy amortyzacyjne, uzyskuje prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy obliczenia podatku połowy poniesionych kosztów.

Odliczenia ulgi należy dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Ulga na terminale płatnicze

Kolejną ulgą, z której od 1.01.2022 r. mogą skorzystać podatnicy, jest ulga na wprowadzane u przedsiębiorcy terminale płatnicze.

W ramach ulgi podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku, do wysokości:

1) 2500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących;

2) 1000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników, którzy mają obowiązek rejestrować sprzedaż przy użyciu kas rejestrujących.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Ulga na prototyp

Od 1.01.2022 r. wprowadzono nową ulgę związaną z opracowaniem i wdrożeniem przez producenta nowego produktu (prototypu). Polega ona na zmniejszeniu podstawy opodatkowania o 30% wydatków (kosztów) na opracowanie i wdrożenie prototypu.

Opracowano katalog kosztów, przez które rozumie się „koszty produkcji próbnej”, jak i „koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu”. Przyjęto założenie, że powyższe koszty będą wykazywane w zeznaniu rocznym, składanym przez podatnika za rok podatkowy, w którym koszty te zostały poniesione, z możliwością odliczenia ich również w kolejnych 2 latach następujących bezpośrednio po roku, w którym zostały poniesione. Rozwiązanie to skierowane jest do tych podatników, którzy w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych wytworzyli nowy produkt i obejmie koszty ponoszone na etapie produkcji próbnej takiego produktu, a także koszty wprowadzenia w celu sprzedaży na rynek nowego produktu.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6