+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nieprzedawniające się odszkodowanie za opóźniony lot

 

 

 

Nieprzedawniające się odszkodowanie za opóźniony lot

25 lut 2019 | Aktualności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. nr 261/2004 przewiduje możliwość uzyskania odszkodowania za opóźnienie lotu odbywającego się z lub do państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Z uprawnienia tego postanowili skorzystać państwo S.  podróżujący z dwójką małych dzieci, których lot z Antalyi do Polski opóźnił się o 7 godzin. Według wyżej wskazanego rozporządzenia pasażerowie otrzymują 400 euro dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 km. Skargę pasażerów pozytywnie rozpatrzył i podtrzymał Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydając decyzję nakazującą przewoźnikowi wypłatę odszkodowań i dodatkowo nałożył karę 4 tysięcy zł.  Linie lotnicze nie zgodziły się z takim stanowiskiem i wniosły skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Uzasadnieniem skargi było przedawnienie roszczenia, ponieważ od opóźnionego lotu minęły już 4 lata. Zgodnie z art. 117 k.c. roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata, natomiast według art. 778 k.c. roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku od dnia wykonania przewozu. Co więcej stanowisku przewoźnika odpowiada orzeczenie Sądu Najwyższego o sygnaturze akt III CZP 111/16, w którym możemy przeczytać, że „Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. (…) przedawnia się w terminie rocznym na podstawie art. 778 k.c.”

Orzecznictwo NSA jest w tej sprawie całkiem odmienne. Zdaniem tego sądu roszczenie o wypłatę odszkodowania przewidzianego w art. 7 rozporządzenia nie ulega przedawnieniu (I OSK 2714/15), bowiem: „Żaden przepis rozporządzenia, jak również ustawy – Prawo lotnicze, nie przewiduje, że skargę można wnieść jedynie w określonym czasie. Nie przewiduje również przedawnienia roszczenia o wypłatę odszkodowania. Brak takiej regulacji nie uzasadnia stosowania w tym zakresie przepisów kodeksu cywilnego do stosunku administracyjnoprawnego, nie można bowiem domniemywać utraty prawa posiłkując się uregulowaniami z innych dziedzin prawa”. W tym duchu 20 lutego 2019 r. zapadł wyrok WSA o sygnaturze VII SA/Wa 1788/18 na korzyść państwa S.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6