+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowa (planowana) możliwość opodatkowania osób wykonujących wolne zawody

 

 

 

Nowa (planowana) możliwość opodatkowania osób wykonujących wolne zawody

24 wrz 2020 | Aktualności

Kilka dni temu ogłoszono projekt ustawy o zmianie m.in. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt z dnia 15 września 2020 r.). Planowane zmiany obejmują rozszerzenie definicji wolnego zawodu na gruncie ustawy o zryczałtowanym podatku, a co za tym idzie poszerzenie kręgu osób mogących wybrać opodatkowanie swych przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przy spełnieniu innych warunków z ustawy).

Po zmianach, wolnym zawodem będzie „pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu”.

Ryczałt będzie przysługiwał także, jeżeli ww. działalność wykonywana będzie na rzecz przedsiębiorców (osób prawnych, jednostek bez osobowości prawnej, osób fizycznych), dla potrzeb prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie ma takiej możliwości), a także jeżeli wolny zawód będzie wykonywany w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych. Omawiana możliwość rozliczania ryczałtem przychodów z wolnego zawodu nie będzie dostępna dla wspólników spółki partnerskiej ani komandytowej.

Przychody z tytułu wykonywania wolnych zawodów mają być opodatkowane stawką 17%.

Warto jednak pamiętać, że ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych opodatkowany jest przychód (a nie dochód) podatnika. Oznacza to, że podatnik nie może pomniejszyć przychodu o koszty jego uzyskania.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6