+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowa struktura JPK_VAT

 

 

 

Nowa struktura JPK_VAT

18 sie 2020 | Aktualności

Poniżej przesyłamy informację na temat nowej struktury JPK_VAT. Od 1 października 2020 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowy plik JPK – JPK_V7M (dla rozliczeń miesięcznych) oraz JPK_V7K (dla rozliczeń kwartalnych).

Nowe przepisy zakładają zastąpienie składanych obecnie deklaracji (VAT-7 , VAT-7K) oraz składanej osobno ewidencji w formie pliku JPK.

Od 1 października 2020 r. podatnicy będą zobowiązani wysyłać jeden nowy (rozbudowany) plik JPK w formacie XML obejmujący:

1) część deklaracyjną – zagregowane dane w formie zbliżonej do obowiązującej obecnie deklaracji VAT-7,

2) część ewidencyjną – ewidencja jak obecnie JPK_VAT rozszerzona o dodatkowe oznaczenia takie jak:

– oznaczenia typów dowodów sprzedaży,

– przypisanie tzw. Kodów GTU w przypadku sprzedaży wybranych towarów i usług,

– wskazanie do danego dokumentu specjalnej procedury rozliczeń, w zależności od transakcji.

Przykładowe oznaczenia dokumentów:

WEW – dokument wewnętrzny,

RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierających informację o sprzedaży z kas rejestrujących,

FP – faktura do paragonu wystawiona na żądanie nabywcy.

Wybrane oznaczenia GTU:

02 – dostawy niektórych paliw (np. olej napędowy),

12 – usługi niematerialne (np. doradcze, księgowe),

13 – usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

Przykładowe typy transakcji (procedury rozliczeń):

SW – sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju,

TP – istnienie powiązań pomiędzy dostawcą i nabywcą,

MPP – transakcja objęta obowiązkowym mechanizmem podzielnej płatności.

 

Przykład z internetu dotyczący dodatkowego oznaczenia dokumentów:

Spółka z o.o. wystawiła w październiku 2020 r. fakturę sprzedaży na rzecz spółki córki na sprzedaż prętów stalowych o wartości łącznej 25 tys. zł brutto. Czy w pliku JPK V7K za IV kwartał, spółka z o.o. powinna wskazać dodatkowe oznaczenie transakcji w części ewidencyjnej?

Z uwagi na fakt, że sprzedaż obejmuje transakcję objętą obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności na rzecz podmiotu powiązanego, konieczne jest zastosowanie łącznego oznaczenia „TP” oraz „MPP”.

Kolejna istotna zmiana dotyczy raportowania dla podatników rozliczających VAT kwartalnie:

– część ewidencyjna zawierająca informacje za dany miesiąc będzie wysyłana co miesiąc,

– część deklaracyjna nie będzie wypełniana przez dwa pierwsze miesiące kwartału. Jej wypełnienie będzie konieczne za ostatni miesiąc danego kwartału wraz z częścią ewidencyjną dotyczącą ostatniego miesiąca kwartału.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że nowe przepisy nie likwidują obowiązku składania informacji podsumowujących dokonanych transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE).

Termin raportowania nie ulega zmianie – obowiązek rozliczenia do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

W przypadku stwierdzenia przez naczelnika US w przesłanej ewidencji błędów, na podatnika może zostać nałożona kara w wysokości 500 zł za każdą nieprawidłowość (w drodze decyzji).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6