+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowa ustawa deweloperska – przepisy przejściowe

 

 

 

Nowa ustawa deweloperska – przepisy przejściowe

7 kwi 2022 | Aktualności

Przypominamy, iż w dniu 1 lipca 2022 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, potocznie zwana „nową ustawą deweloperską”.

Co do zasady, z chwilą uzyskania mocy obowiązującej nowej ustawy deweloperskiej utraci moc dotychczasowa ustawa, tj. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Jednakże przepisy przejściowe przewidują w określonych przypadkach konieczność dalszego tej dotychczasowej ustawy.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 przepisów przejściowych, dotychczasowe przepisy ustawy deweloperskiej znajdą zastosowanie w okresie 2 lat po wejściu w życie nowej ustawy deweloperskiej do przedsięwzięć deweloperskich, w przypadku których przed dniem 1 lipca 2022 r. deweloper zawarł co najmniej jedną umowę deweloperską.

Trzeba pamiętać, że w takim przypadku należy dodatkowo stosować przepisy nowej ustawy deweloperskiej wymienione enumeratywnie w tym przepisie, w tym m.in. dotyczące konsekwencji wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego. Co ważne, po dniu 1 lipca 2024 r. w stosunku do ww. przedsięwzięć deweloperskich zaistnieje konieczność stosowania w całości przepisów nowej ustawy deweloperskiej.

Natomiast zgodnie z ust. 2 ww. przepisu, do umów deweloperskich zawartych w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie nowej ustawy deweloperskiej w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, o którym mowa powyżej i co do których po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie nowej ustawy deweloperskiej nie nastąpiło przeniesienie własności lokalu na rzecz nabywcy, stosuje się przepisy dotychczasowe oraz przepisy art. 10 ust. 1-3, art. 11 oraz art. 43 ust. 1 pkt 7 i 9  nowej ustawy deweloperskiej. Oznacza to, że zawarcie umowy deweloperskiej w oparciu o dotychczasową ustawę deweloperską ustala prawa oraz obowiązki stron i w powyższej sytuacji – niezależnie od upływu 2 lat od wejścia w życie nowej ustawy deweloperskiej – deweloper co do zasady nie będzie zobowiązany do stosowania nowej ustawy deweloperskiej w pełnym zakresie.

Oprócz ww. przepisu, ustawodawca przewidział stosowne przepisy przejściowe odnośnie do rozpoczętego zadania inwestycyjnego, umów o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz roszczeń nabywcy.

Podsumowując, w praktyce mogą powstać wątpliwości, której ustawy przepisy należy stosować do konkretnego przedsięwzięcia deweloperskiego. Sugerujemy dokonanie szczegółowej analizy przepisów wprowadzających i przejściowych do nowej ustawy deweloperskiej, która pozwoli Państwu na przygotowanie i zaplanowanie prowadzonych przedsięwzięć deweloperskich. W razie pytań, zapraszamy do konsultacji.

Podstawa prawna:

Art. 76 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6