+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych podpisana przez Prezydenta

 

 

 

Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych podpisana przez Prezydenta

23 paź 2019 | Aktualności

14 października została podpisana nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Głównym celem nowej Ustawy jest zwiększenie efektywności i konkurencyjności systemu zamówień publicznych. Zyskać na zmianach mają przede wszystkim małe i średnie firmy oferujące dobre usługi, ale niebędące w stanie konkurować niską ceną.

Nowa Ustawa nie jest regulacją rewolucyjną, będąc modyfikacją obecnie obowiązującego systemu. Do najważniejszych zmian ujętych w nowej Ustawie można zaliczyć:
– rozwiązania dotyczące lepszego przygotowania zamówienia;
– wprowadzenie wielu uproszczeń m.in. w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych;
– rozwiązania zwiększające dostęp do runku zamówień i konkurencyjność;
– zwiększenie przejrzystości i transparentności postępowań;
– pozasądowe mechanizmy rozwiązywania sporów;
– zmiany dotyczące umów o zamówienie publiczne, w tym regulacja kwestii waloryzacji kontraktów;
– rozwiązania prowadzące do zrównoważenia pozycji zamawiającego i wykonawcę;
– wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających;
– wprowadzenie dodatkowych instrumentów prawnych w zakresie prowadzenia postępowania mediacyjnego lub innego polubownego rozwiązania sporu, którego następstwem może być zawarcie ugody przez zamawiającego i wykonawcę, w przypadku sporu wynikającego z realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia publicznego i powierzenie postępowań w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów wyspecjalizowanym podmiotom

Razem z nową Ustawą zostały podpisane przepisy wprowadzające do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z założeniem Ustawodawcy, przepisy wprowadzające mają na celu zachowania spójności i przejrzystości poprzez wyraźne rozdzielenie przepisów stanowiących trzon ogólnego prawa od przepisów dostosowujących, przejściowych i zmieniających. Największą grupę przepisów stanowią przepisy zmieniające.

Przepisy nowej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6