+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowe kary dla pracodawców za wypłacenie pracownikowi zalegającemu z alimentami wynagrodzenia, które jest wyższe niż wynika z umowy o pracę

 

 

 

Nowe kary dla pracodawców za wypłacenie pracownikowi zalegającemu z alimentami wynagrodzenia, które jest wyższe niż wynika z umowy o pracę

11 lut 2020 | Aktualności

W dniu 1 grudnia 2020 r. wejdzie w życie art. 282 § 3 k.p., mocą którego pracodawca, który wbrew obowiązkowi wypłaci wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące, będzie podlegał karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.

Przepis ten jest mocno związany z art. 281 § 1 pkt 2 k.p. Oznacza to, że zaostrza się odpowiedzialność za dokonanie następujących wykroczeń. Kara grzywny może zostać nałożona na pracodawcę, który nie dokona potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę (w tym warunków i wysokości wynagrodzenia) przed dopuszczeniem go do pracy, podczas gdy pracownik ten zalega ze świadczeniami alimentacyjnymi. Kara ta ma przymusić do ujawniania wysokości wynagrodzeń, z których następnie mają być ściągane alimenty. Natomiast nowym wykroczeniem będzie wypłacanie pracownikowi zalegającemu z alimentami wynagrodzenia, które jest wyższe niż wynika to z umowy o pracę, bez przekazywania z tej kwoty właściwych potrąceń na alimenty.

Co więcej przewidziano, że takie wykroczenia mogą zostać popełnione również nieumyślnie. To natomiast oznacza, że karane mogą być nawet omyłkowe wypłaty dokonane bez potrącenia kwot alimentów. Pracodawcy będą musieli wykazać się większą ostrożnością i wyczuleniem. Natomiast w okresie pozostałym do wejścia w życie powyższych przepisów warto uporządkować wszelkie dokumenty związane z wynagrodzeniami pracowników.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6