+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowe kary w ustawie Prawo o ruchu drogowym

 

 

 

Nowe kary w ustawie Prawo o ruchu drogowym

16 sty 2020 | Aktualności

Dnia 1 stycznia 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmiana wprowadziła kary za niewypełnienie obowiązków rejestracji sprowadzonego pojazdu lub zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Zgodnie z art. 71 ust. 7 ww. ustawy, właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Ponadto ustawa nakłada na właściciela zarejestrowanego pojazdu obowiązek zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, w terminie nieprzekraczającym 30 dni.

W przypadku zaniechania wyżej wymienionych obowiązków, nowo wprowadzony przepis art. 140mb przewiduje karę pieniężną w wysokości od 200 do 1000 zł.  Karę nakłada starosta w drodze decyzji administracyjnej, a jej wysokość zależy m. in. od zakresu i powtarzalności naruszenia prawa oraz korzyści finansowych uzyskanych z tytułu naruszenia ustawy.

Obowiązek zgłaszania transakcji istniał już wcześniej, ale za jego niedopełnienie nie groziły żadne sankcje. Ustawodawca dokonując tych zmian dążył do poprawy warunków legalnego obrotu pojazdami, a także zwiększenia aktualności danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6