+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowe kompetencje asystenta sędziego

 

 

 

Nowe kompetencje asystenta sędziego

16 paź 2019 | Aktualności

Z dniem 8 października 2019 r. wszedł w życie art. 472 Kodeksu postępowania cywilnego, który wzmocnił pozycję asystenta sędziego przyznając mu nowe uprawnienia. Wprowadzenie przepisu jest wynikiem zmian wprowadzonych w postępowaniu cywilnym na mocy ustawy zmieniającej z dnia 30 sierpnia 2019 r. Do tego momentu asystenci mogli jedynie sporządzać projekty orzeczeń, uzasadnień czy zarządzeń. Obecnie mają możliwość wydawania samodzielnie zarządzeń w zakresie czynności przewodniczącego. Należy pamiętać, że przepis wyłącza możliwość wydawania przez asystentów zarządzeń o zwrocie pisma procesowego, w tym pozwu. Przewodniczący w każdym przypadku będzie miał możliwość uchylenia lub dokonania zmian w wydanym przez asystenta zarządzeniu. Nowelizacja ma na celu nie tylko uczynienie za dość postulatom środowiska asystentów sędziowskich, którzy od dawna domagali się zwiększenia kompetencji, a przez to wzmocnienia swojej pozycji, ale również ma za zadanie odciążyć sędziów od zadań mających charakter przygotowawczy i techniczny. W niniejszej regulacji przewidziana została również możliwość wniesienia przez stronę zastrzeżenia do zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia opłaty sporządzonego przez asystenta sędziego. Strona może wnieść zastrzeżenie w terminie tygodnia liczonym od dnia doręczenia jej zarządzenia. We wnoszonym zastrzeżeniu nie jest wymagane uzasadnienie, a jedynie wskazanie skarżonego zarządzenia. Już samo wniesienie przez stronę zastrzeżenia będzie skutkowało utratą mocy wydanego zarządzenia. Zastrzeżenie wniesione po upływie terminu lub niespełniające warunków formalnych pisma procesowego nie wywoła skutków i zostanie pozostawione bez rozpoznania. Strona nie zostanie również wezwana do jego poprawienia lub uzupełnienia. W takim przypadku przewodniczący będzie z urzędu badał prawidłowość zarządzenia. Asystent sędziego pełni funkcję wspierającą dla sędziego, a wprowadzona regulacja ma za zadanie usprawnić prowadzone postępowania. Praktyka jednak pokaże, czy przepis faktycznie będzie pomocny, czy jedynie sprawi, że czynności wykonywane przez asystentów będą powielane lub poprawiane przez sędziów.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6