+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowe możliwości dla dłużników państwa

 

 

 

Nowe możliwości dla dłużników państwa

2 maj 2017 | Aktualności

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych, obowiązująca od 28 kwietnia 2017 r., rozwiewa wątpliwości co do zasad umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty cywilnoprawnych zobowiązań pieniężnych względem państwa, a także niepodatkowych należności publicznoprawnych.

Ustawa w obecnym brzmieniu dokonuje wyraźnego podziału na możliwość umorzenia cywilnoprawnych należności z urzędu oraz na wniosek dłużnika.

Zgodnie z nowelizacją, umorzenie należności z urzędu nie będzie następowało z uwagi na „ważny interes dłużnika”. Będzie to jednak przesłanka umorzenia na wniosek. Co istotne, umorzenie na wniosek dłużnika, będzie mogło obejmować całość należności. Ponadto dłużnik będzie mógł złożyć wniosek o odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie należności na raty.

Nowością jest także, że w przypadku należności, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, organ jednostki samorządu terytorialnego będzie mógł podjąć decyzję o ich niedochodzeniu.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6