+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowe obowiązki zleceniodawcy już od 1 stycznia 2017r.

 

 

 

Nowe obowiązki zleceniodawcy już od 1 stycznia 2017r.

18 sie 2016 | Aktualności

Zmiana minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, oznacza równocześnie nowe obowiązki dla zleceniodawców, w szczególności w zakresie ewidencjonowania przepracowanego czasu.

Kluczową rolę odgrywać będzie forma zawartej umowy. Mianowicie w sytuacji, gdy umowa nie zostanie zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca lub inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia, będzie zobligowany do potwierdzenia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi, w jednej z wyżej wskazanych form, ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia.

Równocześnie dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, zleceniodawcy będą przechowywać przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Nowelizacja przepisów wprowadza także sankcję za wypłacanie zleceniobiorcom (lub świadczącym usługi) wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia (lub świadczenia usług) w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej. Grzywna może być orzeczona w granicach od 1.000 do 30.000 zł.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6