+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowe obwieszczenie dotyczące rodzaju stopy bazowej i marży dla potrzeb transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, warunkujących zastosowanie safe harbour finansowego w 2024 r.

 

 

 

Nowe obwieszczenie dotyczące rodzaju stopy bazowej i marży dla potrzeb transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, warunkujących zastosowanie safe harbour finansowego w 2024 r.

5 sty 2024 | Aktualności

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży ogłoszone w opublikowanym obwieszczeniu obowiązują od dnia 1 stycznia 2024 r. W obwieszczeniu ogłasza się rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży, potrzebne do wyznaczenia oprocentowania transakcji pożyczki, kredytu lub emisji obligacji zawieranych między podmiotami powiązanymi, uprawniającego (jako jeden z warunków) do skorzystania z uproszczenia typu safe harbour dla potrzeb cen transferowych.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 grudnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
Na podstawie art. 23s ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.2)) i art. 11g ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805) ogłasza się, że od dnia 1 stycznia 2024 r.:
1) rodzaj bazowej stopy procentowej dla pożyczek:
a) w złotych – stanowi WIBOR 3M albo WIRON 3M Stopa Składana,
b) w dolarach amerykańskich:
– stanowi 90-day Average SOFR,
– może stanowić LIBOR USD 3M – w przypadku pożyczek udzielonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.,
c) w euro – stanowi EURIBOR 3M,
d) we frankach szwajcarskich – stanowi SARON 3 months Compound Rate,
e) w funtach brytyjskich:
– stanowi SONIA 3M Compound Rate,
– może stanowić LIBOR GBP 3M – w przypadku pożyczek udzielonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.;
2) marża:
a) dla pożyczkobiorcy wynosi maksymalnie 3,1 punktu procentowego,
b) dla pożyczkodawcy wynosi minimalnie 2,2 punktu procentowego,
c) stanowi sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i wartości określonej w lit. a albo b, w przypadku gdy wartość bazowej stopy procentowej określonej w pkt 1 jest mniejsza od zera.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6