+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowe regulacje prawne związane z poprawą jakości powietrza

 

 

 

Nowe regulacje prawne związane z poprawą jakości powietrza

2 gru 2019 | Aktualności

23 listopada weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, zakazane jest wprowadzanie na polski rynek kotłów (na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500KW) niespełniających krajowych wymogów emisyjności wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innych krajach Unii Europejskiej, w Turcji lub zgodnie z prawem wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Mocą przepisów ustawy zmieniającej, instytucją odpowiadającą za kontrolę podmiotów wprowadzających na rynek kotły na paliwo stałe będzie Inspekcja handlowa. W ramach kontroli sprawdzane będzie m.in. czy dane urządzenie jest zgodne z określonymi wymaganiami (w tym poprzez badania laboratoryjne), posiadane odpowiednich certyfikatów, świadectw oraz innej wymaganej przepisami dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia naruszenia omawianego zakazu, przepisy przewidują możliwość nałożenia na konkretny podmiot kar administracyjnych. Kara administracyjna będzie wynosić od 10 tysięcy złoty do 5% przychodów danego podmiotu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Zgodnie z ustawą, kara będzie wymierzana w drodze decyzji przez wojewódzki inspektorat Inspekcji Handlowej, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6