+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – zmiany w zakresie podziału spółek

 

 

 

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – zmiany w zakresie podziału spółek

10 lis 2023 | Aktualności

Nowelizacja ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, która weszła w życie w dniu 15 września 2023 r., wprowadza m.in. zmiany w zakresie krajowego podziału spółek. Przede wszystkim wprowadzony został nowy typ podziału spółki, tj. podział przez wyodrębnienie, który polega na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę albo spółki za udziały lub akcje spółki lub spółek przejmujących lub nowo zawiązanych, które obejmuje spółka dzielona. W tej sytuacji, to spółka dzielona stanie się wspólnikiem spółki przejmującej, a nie jak dotychczas – jej wspólnicy. W praktyce ten rodzaju podziału może stanowić alternatywę dla aportu, ponieważ w przypadku podziału mamy do czynienia z sukcesją praw.

Ponadto wprowadzono możliwość podziału spółki komandytowo – akcyjnej. Od tej pory nie podlega podziałowi spółka osobowa inna niż spółka komandytowo – akcyjna.

Zmiany zostały także wprowadzone w zakresie transgranicznego podziału spółek. Spółkę kapitałową i spółkę komandytowo-akcyjną można podzielić na dwie albo więcej spółek mających formę wymienioną w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek, utworzonych zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i mających siedzibę statutową, zarząd główny lub główny zakład na terenie Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przy czym warunkiem jest, aby co najmniej dwie ze spółek uczestniczących w podziale podlegały prawu różnych państw członkowskich UE lub państw-stron umowy o EOG.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6