+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowelizacja postępowania cywilnego – pierwsze zmiany weszły już w życie

 

 

 

Nowelizacja postępowania cywilnego – pierwsze zmiany weszły już w życie

26 sie 2019 | Aktualności

W dniu 21 sierpnia weszły w życie pierwsze zmiany wprowadzone ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Do najważniejszych zmian (poza zmianami dotyczącymi kosztów postępowania, o których pisaliśmy wcześniej)  zaliczyć można:

– wprowadzenie ogólnej zasady możliwości wydawania przez sąd postanowień na posiedzeniach niejawnych. Do tej pory możliwe było to tylko, gdy przewidywał to przepis;

– skrócenie terminów do umorzenia zawieszonego postępowania. Aktualnie zgodnie z znowelizowanym art. 182 § 1 KPC termin do złożenia wniosku o podjęcie postępowania w niektórych sprawach zamiast 1 roku będzie wynosił 6 miesięcy lub nawet tylko 3 miesiące;

– dokonanie wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie dopuszczalne, jeżeli z przyczyn leżących po stronie sądu będzie to możliwe;

– wniosek o wyłączenie sędziego, będzie podlegał rozpoznaniu bez wyjaśnień sędziego, jeśli minęły 2 tygodnie od złożenia wniosku, chyba, że sąd uzna złożenie wyjaśnień za konieczne;

– wynagrodzenie i zwrot kosztów związanych z mediacją mediator pobierać będzie bezpośrednio od stron, sąd może je ustalić i wypłacić tylko, gdy przynajmniej jedna ze stron była zwolniona od kosztów sądowych w tym zakresie, a pozostałe strony nie wypłaciły mediatorowi tych należności w całości;

– możliwość odmówienia przez sąd nadania klauzuli wykonalności, jeśli w świetle okoliczności sprawy oczywistym będzie, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności będzie sprzeczny z prawem lub zmierzał do jego obejścia, a przede wszystkim, – jeśli z okoliczności sprawy i treści tytułu egzekucyjnego wynikać będzie, że objęte tytułem wykonawczym roszczenie uległo przedawnieniu;

– możliwość odmówienia wszczęcia egzekucji przez organ egzekucyjny, jeśli z treści tytułu wykonawczego będzie wynikać, że dochodzone roszczenia się przedawniło, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu potwierdzającego przerwanie biegu przedawnienia.

Największe i najważniejsze zmiany wejdą w życie 7 listopada 2019 r.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6