+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowelizacja postępowania cywilnego – zmiany kosztów postępowania już od 21 sierpnia br.

 

 

 

Nowelizacja postępowania cywilnego – zmiany kosztów postępowania już od 21 sierpnia br.

14 sie 2019 | Aktualności

Nowelizacja postępowania cywilnego, która została wspomniana w aktualnościach, wprowadza zmiany nie tylko w zakresie samych zasad prowadzenia spraw przed sądem, ale również w wysokości kosztów dotyczących tych spraw. W wielu przypadkach może okazać się, że na nowych zasadach wszczęcie postępowania sądowego będzie droższe, niż dotychczas. Co więcej – zmiany dotyczące kosztów wchodzą w życie już od 21 sierpnia 2019 r. i będą dotyczyły również tych postępowań, które są już w toku.

Najważniejsze zmiany w zakresie kosztów postępowania są następujące:

  1. wprowadzenie opłaty od wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w wysokości 100,00 zł, na wzór postępowania sądowoadministracyjnego. Opłata ta będzie zaliczana na poczet opłaty od apelacji, jeśli ta będzie następnie wnoszona od wyroku,
  2. przyjęcie modelu opłat stałych w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000,00 zł. W takich sprawach za pozew należy uiścić wskazaną w ustawie opłatę między 100,00 zł a 1.000,00 zł. Przykładowo: jeśli wartość zaległej faktury będzie wynosiła 12.000,00 zł, to za wniesienie pozwu o jej zapłatę będzie trzeba uiścić opłatę w wysokości 750,00 zł. Jeśli wartość przedmiotu sporu będzie wyższa, niż 20.000,00 zł, należna opłata będzie wynosiła 5% jej wartości – podobnie, jak było dotychczas,
  3. podniesienie górnej granicy należnej opłaty ze 100.000,00 zł do 200.000,00 zł. Przykładowo: dotychczas opłata od pozwu, którego wartość przedmiotu sporu to 3.000.000,00 zł, wynosiła 100.000,00 zł. Wedle nowych zasad kwota ta wyniesie 150.000,00 zł,
  4. wprowadzenie opłaty stosunkowej przy zawezwaniu do próby ugodowej, która wynosić będzie 1/5 opłaty należnej za pozew (dotychczas obowiązywała opłata stała, w wysokości 40,00 zł albo 300,00 zł),
  5. uproszczenie opłat kancelaryjnych – 20,00 zł za każde rozpoczęte 10 stron (dotąd było to 6,00 zł za każdą stronę), wprowadzenie opłat za odpis wyroku – 20,00 zł za każde 10 stron,
  6. wprowadzenie opłaty za wezwanie świadka po zatwierdzeniu planu rozprawy – w wysokości 100,00 zł od każdej osoby, której wniosek dotyczy. Jeśli świadka będzie trzeba przymusowo doprowadzić, dodatkowa opłata wyniesie 200,00 zł.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami – pomożemy przygotować stosowne dokumenty, które umożliwią wszczęcie postępowania cywilnego jeszcze przed zmianą przepisów.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6