+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowelizacja przepisów dotycząca redukcji punktów karnych

 

 

 

Nowelizacja przepisów dotycząca redukcji punktów karnych

23 lip 2018 | Aktualności

W dniu 4 czerwca 2018 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z nowymi przepisami zmianie uległy zasady redukcji punktów karnych, a na młodych kierowców nałożone zostały dodatkowe obostrzenia.

Kierowca, który w ciągu roku przekroczy liczbę 24 punktów karnych lub popełnił co najmniej 2 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, zostanie skierowany na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez starostę. Kurs reedukacyjny organizowany jest w dni powszednie i trwa 4 dni. Łączny czas kursu to 28 godzin, z tym zaznaczeniem, że godzina zajęć kursu równa się 45 minutom. Koszt kursu reedukacyjnego wynosi 500 zł.

Kierowca jest obowiązany do odbycia kursu reedukacyjnego w terminie miesiąca od otrzymania decyzji administracyjnej starosty o skierowaniu na kurs.  Ponowne przekroczenie liczby 24 punktów karnych w okresie 5 lat od dnia skierowania na kurs reedukacyjny skutkować będzie wydaniem przez starostę decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowana pojazdami. W takim przypadku osoba, której taka decyzja dotyczy, aby móc legalnie poruszać się po drogach, obowiązania będzie do ponownego zdania egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy.

Z kolei kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy „kategorii B” po 3 czerwca 2018 r. są objęci dwuletnim okresem próbnym, liczonym od dnia odbioru dokumentu. W tym okresie zobowiązani zostali m.in. do odbycia między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:

  1. kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  2. praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;
  3. przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu, o których mowa w pkt 1, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy;
  4. kierowania wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego – przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu.

Ponadto w okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierowcy nie wolno:

  1. przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;
  2. kierować pojazdem nieoznakowanym w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 3;
  3. podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B;
  4. osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.

Co istotne, powyższe zasady dotyczące 2 letniego okresu próbnego, obowiązują również kierowców, którzy przekroczyli po raz kolejny liczbę 24 punktów karnych w okresie 5 lat od dnia skierowania na kurs reedukacyjny.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6