+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego dotycząca instytucji przedawnienia roszczeń

 

 

 

nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego dotycząca instytucji przedawnienia roszczeń

9 lip 2018 | Aktualności

W dniu 09 lipca br. wejdzie w życie nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego dotycząca instytucji przedawnienia roszczeń.

Najważniejsza zmiana to skrócenie 10-letniego terminu przedawnienia roszczeń (ogólnego oraz roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu) do 6 lat. Roszczenia o świadczenia okresowe oraz roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w dalszym ciągu przedawniać się będą z upływem trzech lat.

Co jednak istotne – w przypadku wszystkich terminów przedawnienia, koniec terminu przedawnienia przypadać będzie na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Przedawnienie roszczeń wobec konsumentów będzie brane pod uwagę przez sąd z urzędu (bez konieczności podniesienia zarzutu przedawnienia), aczkolwiek z możliwością jego nieuwzględnienia w wyjątkowych przypadkach.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, znowelizowane przepisy znajdować będą zastosowanie również do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w zmian i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych (z wyłączeniem roszczeń przysługujących konsumentom). W takim przypadku, jeżeli według znowelizowanych przepisów termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpocznie się niejako na nowo – z momentem wejścia w życie ustawy zmieniającej. Niemniej jednak, jeżeli w świetle przepisów dotychczasowych przedawnienie nastąpiłoby wcześniej niż zgodnie z powyższymi zasadami, zastosowanie znajdować będzie poprzedni termin przedawnienia.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6