+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowelizacja przepisów związanych z zatrudnianiem i pobytem cudzoziemców w Polsce

 

 

 

Nowelizacja przepisów związanych z zatrudnianiem i pobytem cudzoziemców w Polsce

31 sty 2022 | Aktualności

Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Ustawa ma na celu usprawnienie postępowań związanych z udzielaniem cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce oraz na pracę. Poniżej przedstawiamy główne założenia ustawy:

– wydłużenie maksymalnego okresu powierzenia pracy cudzoziemcowi na podstawie złożonego oświadczenia, bez zezwolenia na pracę – do 24 miesięcy,

– zastąpienie wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania – wymogiem otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne (niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca),

 – wprowadzenie obowiązku wydawania decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji w terminie 60 dni, natomiast w postępowaniu odwoławczym w terminie 90 dni,

 – rozpatrywanie w pierwszej kolejności wniosków o wydanie zezwoleń dla cudzoziemców mających wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Lista takich przedsiębiorców będzie określana przez ministra właściwy do spraw gospodarki,

 – wprowadzenie zasady, zgodnie z którą zmiana danych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę, zmiana nazwy stanowiska cudzoziemca przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków czy też zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia nie będą wymagały zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

 – skrócenie terminu na rozpatrzenie wniosków o wydanie niektórych wiz krajowych, w tym wiz wydawanych w celu odbycia studiów, prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, odbycia stażu albo udziału w programie wolontariatu europejskiego z 60 do 30 dni.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6